Araştırma Görevlisi Eğitim Programı (AGEP)

Üroloji araştırma görevlilerinin eğitiminde güncel ve standart bir eğitim modeli oluşturmayı, teorik-pratik ve e-öğrenme yöntemleri ile Türkiye'nin her bölgesine ve isteyen uluslararası araştırma görevlilerine bu eğitimi ulaştırmayı, Üroloji uzmanlık eğitimi düzeyini standartize etmeyi, uzmanlık eğitimi süresince mesleki eğitiminin iyileştirmesini ve geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyoruz.