Araştırma Görevlisi Eğitim Programı (AGEP)

Üroloji araştırma görevlilerinin eğitiminde güncel ve standart bir eğitim modeli oluşturmayı, teorik-pratik ve e-öğrenme yöntemleri ile Türkiye'nin her bölgesine ve isteyen uluslararası araştırma görevlilerine bu eğitimi ulaştırmayı, Üroloji uzmanlık eğitimi düzeyini standartize etmeyi, uzmanlık eğitimi süresince mesleki eğitiminin iyileştirmesini ve geliştirilmesini desteklemeyi amaçlıyoruz.

  ENDOSKOPİK ENSTRÜMANTASYON - 1 (2020)  
AGEP 2022-2023 Dönem sonu değerlendirme sınavımızdan kareler